ทปอ.มรภ. สั่งไล่เช็ก เบื้องต้นยังไม่พบอาจารย์ช้อปงานวิจัย

ทปอ.มรภ. สั่งไล่เช็ก เบื้องต้นยังไม่พบอาจารย์ช้อปงานวิจัย

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า มีนักวิชาการในไทยจ่ายเงินซื้องานวิจัย ที่ตัวเองไม่ได้ทำเพื่อใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของผลงานและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ ซึ่งนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งหนังสือสั่งการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบอาจารย์ของตนเอง หากพบมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการลงโทษทันที และรายงานให้ อว.รับทราบเป็นระยะ เนื่องจากผิดจริยธรรมทางวิชาการอย่างร้ายแรง

โดยเบื้องต้น พบอาจารย์มีชื่อซื้องานวิชาการ 2 ราย เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง และจากภาควิชาพยาบาลชุมชน วิทยาลัยพยาบาลอัครราชกุมารี โดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้นสังกัดได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ล่าสุด ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 36 แห่ง ออกแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วยกับการซื้อผลงานทางวิชาการ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบ หากพบคนผิดดำเนินการทางกฎหมาย

รวมถึงเตรียมวางมาตรการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และจัดทำข้อเสนอในการพิจารณาผลงานวิจัย เพื่อวางระบบป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ให้ อว.พิจารณา โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 3 เดือน เพื่อศึกษาให้รอบคอบนั้น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า มรภ.ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และได้มีการพูดคุยในกลุ่ม ทปอ.มรภ. ทั้งนี้ จากการพูดคุยพบว่า นโยบายการผลักดัน การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เป็นปัญหาที่ผลักดันให้อาจารย์ต้องทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

โดยจากการตรวจสอบอาจารย์ที่มีงานวิจัยในส่วนของ มรภ. ภาพรวมยังไม่พบปัญหา ส่วนหนึ่งเพราะ มรภ.มีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องนี้ค่อนข้างจำกัด ดังนั้น แม้จะซื้องานวิจัยมา ก็อาจได้รับงบสนับสนุนไม่ได้มากนัก อย่างไรก็ตาม ได้ย้ำให้แต่ละแห่งดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรอบคอบ

ในส่วนของ มบส. ได้มีการตรวจสอบเช่นกัน แต่ยังไม่ลงลึก เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีอาจารย์กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว ซึ่งหากพบก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบ เพราะถือว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยที่ผ่านมาพบผู้ทำผิดจริยธรรมทางวิชาการบ้าง แต่จะเป็นในส่วนของการคัดลอกผลงาน ยังไม่เคยพบผู้กระทำความผิดในการซื้อผลงาน ซึ่งบางรายมีการลงโทษถึงขั้นไล่ออกไปแล้ว เพราะฉะนั้น หากพบก็จะดำเนินการลงโทษสถานหนักเช่นเดียวกัน

ทปอ.มรภ. สั่งไล่เช็ก เบื้องต้นยังไม่พบอาจารย์ช้อปงานวิจัย

ด้านนายอดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) กล่าวว่า ตนได้ประชุมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงกำชับให้มีการตรวจสอบหากพบว่า มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกระทำความผิดให้ลงโทษสถานหนัก ไล่ออกทันที เพราะถือว่ามีความผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบมีอาจารย์จาก มร.นม. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายงานวิจัย โดยมีอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ระดับนานาชาติ เพียง 4 ราย อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาจารย์ที่จะเน้นทำวิจัยและตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติส่วนใหญ่ จะอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมาย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จึงผลักดันให้อาจารย์ทำงานวิจัย อีกทั้งยังมีงบประมาณสนับสนุนค่อนข้างมาก และเท่าที่ดูส่วนใหญ่ผู้ที่ดำเนินการดังกล่าว จะจบจากต่างประเทศ มีประสบการณ์และมีข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้ว

นายอดิศรกล่าวต่อว่า ในส่วนของกลุ่ม มรภ. และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) นั้น ไม่ได้มีเป้าหมายในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แต่เน้นผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม และชุมชน แต่ก็พร้อมสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม เพียงแต่อาจมีงบสนับสนุนไม่มากเท่า มหาวิทยาลัยเก่าแก่ โดยในส่วนของ มร.นม. จะให้งบสนับสนุนอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ประมาณ 40,000 บาท ดังนั้น หากอาจารย์ไปซื้องานวิจัยมาเพื่อขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ก็คงไม่ได้กำไร ขณะที่อาจารย์ที่จบจากต่างประเทศส่วนใหญ่ จะทำงานวิจัยด้านสังคมเป็นหลัก ดังนั้น จึงคิดว่า ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้อย่างแน่นอน

“ผมเชื่อว่าในกลุ่ม มรภ. ไม่น่าจะมีปัญหาดังกล่าว ขณะที่ในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ เอง ก็คงมีเพียงไม่กี่ราย ดังนั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่า อาจารย์คนใดที่ซื้องานวิจัยเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ก็ควรลงโทษสถานหนัก เพราะเรื่องนี้ผิดวินัยร้ายแรงชัดเจน การจะออกมาตรการมาควบคุม หรือตรวจสอบ คงเป็นเรื่องยาก เพราะส่วนหนึ่งอยู่ที่จิตสำนึก มร.นม.เอง ก็ได้แต่กระตุ้นอาจารย์ ให้ตระหนักว่าการซื้องานวิจัย มีความผิดร้ายแรง มีโทษถึงขั้นไล่ออกสถานเดียว” นายอดิศรกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ bennettbaykayaking.com

แทงบอล

Releated